Rujukan Lengkap Exam Pegawai Trafik Kawalan Udara Gred A41/A29

Posted by Hariz on Friday, September 22, 2017

Panduan dan rujukan yang paling lengkap untuk exam pegawai trafik kawalan udara gred A41 dan juga penolong pegawai kawalan udara gred A29 yang akan dilakukan secara serentak pada 3 Oktober 2017 yang tidak lama lagi.

dca.png

Adakah anda sebahagian daripada calon yang terpilih untuk menduduki Peperiksaan Online Pegawai Trafik Kawalan Udara Gred A41 dan A29? Jika jawapan dari anda adalah “Ya”, anda sudah pun mendapat peluang dan kini kami memberi lagi peluang untuk anda lulus bagi jawatan ini.
Mengikut hebahan daripada SPA, Peperiksaan Online Pegawai Trafik Udara Gred A41 adalah :-

Tarikh Peperiksaan : 03 OKTOBER 2017 (SELASA)
Seksyen A : 08:00 PM – 08:40 PM
Seksyen B : 08:55 PM – 09:40 PM
Hanya tinggal beberapa hari sahaja lagi untuk calon-calon bersiap sedia untuk mendapati Peperiksaan Online ini. Ramai yang takut tanpa sebarang persediaan yang lengkap dan ramai juga yang telah pun tersenyum lebar kerana telah pun bersedia dari awal lagi kerana mereka lebih bijak untuk mempersiapkan mental dan fizikal mereka untuk menghadapi Peperiksaan Online ini.
Sebelum itu, sebaiknya kita mengetahui dahulu sedikit sebanyak mengenai jawatan Pegawai Trafik Udara Gred A41 ini untuk memberi semangat kepada calon semua.

Ringkasan Tugas Pegawai Kawalan Trafik Udara A41


Contoh Soalan Exam Pegawai Trafik Kawalan

Bertanggungjawab merangka dan melaksanakan tugas-tugas dan memberikan perkhidmatan trafik udara kepada pengguna-pengguna ruang udara Malaysia (FIR Kuala Lumpur dan FIR Kota Kinabalu) mengikut kaedah-kaedah yang telah ditetapkan oleh Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa (ICAO) dan mengikut kuasa yang diberikan dalam Akta Penerbangan Awam Malaysia (MCAA 1969) dan Peraturan Penerbangan Awam Malaysia (MCAR 1996) agar sentiasa berada di dalam keadaan selamat dan lancar.
Pegawai Kawalan Trafik Udara juga terbahagi kepada beberapa aspek yang mungkin salah satu daripadanya akan menjadi tugas hakiki calon yang berjaya memegang jawatan ini, adalah :-
Aspek Pengurusan Trafik Udara, Ibu Pejabat

a. Bertugas melaksanakan tugas-tugas dalam menyediakan dan memastikan penyediaan keperluan sistem dan peralatan komunikasi di ruang udara Malaysia bagi memberikan perkhidmatan trafik udara yang memuaskan.
b. Mengenal pasti dan memastikan penyediaan keperluan- keperluan untuk perkhidmatan trafik udara seperti sistem surveillance dan sistem kawalan trafik udara.
c. Merancang serta mengkoordinasikan kursus-kursus ATC dan NON-ATC bagi PKTU/ PPKTU dan Pembantu KTU.
d. Membuat penilaian terhadap perancangan sesuatu projek dan penyediaan dokumen kontrak.
e. Bertanggungjawab menguruskan ruang udara Malaysia termasuk perancangan jalan udara, klasifikasi dan 2 pembahagian ruang udara untuk latihan tentera udara dan pertunjukan udara.
f. Bertanggungjawab dalam menguruskan bil dan pengutipan bayaran ANFC.
g. Memantau Procedure Approach, RVA dan memastikan syarat-syarat galangan dipatuhi.
Aspek Kawal Selia Perkhidmatan Trafik Udara

a. Bertanggungjawab melaksanakan peperiksaan ATC di unit-unit operasi kawalan trafik udara dan peperiksaan akhir amali dan lisan kursus kawalan trafik udara di organisasi latihan kawalan trafik udara.
b. Bertanggungjawab melaksanakan Safety Oversight Audit ke atas pemberi perkhidmatan navigasi udara.
c. Bertanggungjawab memproses pengeluaran dan pembaharuan lesen kawalan trafik udara.
Pusat Kawalan Trafik Udara

a. Melaksanakan perkhidmatan kawalan trafik udara di dalam sektornya dengan memberi kebenaran, arahan, nasihat serta maklumat kepada pesawat-pesawat yang akan melakukan penerbangan atau sedang melakukan penerbangan dengan tujuan mengelakkan pelanggaran serta mengurangkan kelewatan pesawat-pesawat.
b. Memberikan kebenaran ATC Clearance dan SIDs kepada pesawat-pesawat yang ingin berlepas.
c. Memastikan semua kebenaran dan arahan telah dimasukkan ke data elektronik dan flight progress strip.
d. Menyampaikan maklumat kaji cuaca kepada pesawat- pesawat di dalam sektornya.
e. Membuat koordinasi bagi semua gerakan pesawat dengan pihak luar seperti negara-negara lain (Indonesia, Thailand, Singapura, India, Vietnam dan Filipina) dan agensi luar seperti pihak tentera. Koordinasi juga perlu dilakukan dengan unit-unit dalaman seperti dengan pihak lapangan terbang, Flow Officer dan Approach Radar.
f. Mengemas kini maklumat penerbangan dan cuaca Terminal Control Airspace.
Kawalan Trafik Udara (KLIA)

a. Bertanggungjawab memberikan perkhidmatan kawalan lalu lintas udara dengan bantuan Surface Movement Radar selaras dengan kehendak ICAO yang diterjemahkan dikuatkuasakan melalui CAA 1969 dan MCAR 1996, juga dokumen MATS Vol 1 dan 2 serta maklumat penerbangan dan perkhidmatan alerting serta penyediaan laporan.
b. Bertanggungjawab membuat pengawasan rapi dan memberi servis kawalan trafik udara kepada pesawat di taxiway ke landasan.
c. Bertanggungjawab untuk mengawal dan mengatur semua pergerakan pesawat dan kenderaan supaya mengikut peraturan yang ditetapkan.
d. Memastikan semua peralatan ATC di bawah kawalannya seperti Data Prosessing Surveillance Display (DPSD), Flight Data Processing System (FDPS), Voice Switching Communication System (VSCS) dan Airfield Ground Lighting (AGL) berada dalam keadaan yang baik setiap masa.
e. Mengemas kini Automated Terminal Information system (ATIS).
Pengurusan Lapangan Terbang

dn_01_big.jpg
a. Bertanggungjawab memastikan keberkesanan perkhidmatan trafik udara di lapangan terbang.
b. Bertanggungjawab di dalam urusan-urusan pentadbiran dengan mematuhi segala arahan dan peraturan kerajaan.
c. Membuat kajian awal terhadap kejadian kemalangan udara, insiden atau kes-kes melanggar peraturan kawalan trafik udara di lapangan terbang.
d. Mengawasi projek-projek pembangunan perkhidmatan trafik udara.
e. Merancang, menilai dan menyediakan anggaran belanjawan mengurus tahunan.
f. Mengekalkan hubungan yang baik dengan Local Operator dan organisasi-organisasi yang berkaitan agar membolehkan mereka memahami peraturan-peraturan ATC dan lain-lain peraturan operasi.
Menara Kawalan Di Lapangan Terbang

a. Menyelia perlaksanaan perkhidmatan Aerodrome dan Surface Movement Control pada keseluruhan pesawat- pesawat yang keluar masuk ke lapangan terbang berdasarkan peraturan-peraturan yang ditetapkan.
b. Memastikan segala rekod-rekod AIP, peta, carta dan lainlain alat rujuk dikemas kini.
c. Memastikan peraturan-peraturan berjaga-jaga dan kecemasan dijalankan dengan sempurna dan pihak-pihak yang berkenaan diberitahu semasa kecemasan atau semasa mencari dan menyelamat (SAR) serta memberi bantuan berkaitan di mana perlu.
Akademi Penerbangan Awam Malaysia (MAVA)

a. Mengajar kursus-kursus yang ditawarkan iaitu:
i. Kursus Asas ATC.
ii. Kursus Aerodrome.
iii. Kursus Procedural ATC.
iv. Kursus Surveillance ATC.
v. Kursus Search and Rescue (SAR).
vi. Kursus-kursus Non-ATC.
b. Membantu dalam merangka dan membangunkan kurikulum untuk kursus-kursus sedia ada ataupun kursus baharu.
Ini adalah sebahagian daripada aspek yang akan menjadi tugas hakiki calon yang berjaya mendapat jawatan Pegawai Kawalan Trafik Udara Gred A41.
Tetapi bakal calon semua harus berhati-hati kerana hari ini semua orang mempunyai peluang yang sama rata sahaja dengan kesemua maklumat yang berkaitan boleh di dapati hanya di hujung jari sahaja. Tanpa panduan dan rujukan yang tepat pasti akan membuat calon kecewa selepas Peperiksaan Online ini.
Dibawah pula adalah format peperiksaan yang bakal di hadapi oleh semua calon yang menduduki Peperiksaan Online Pegawai Kawalan Trafik Udara Gred A41.


Panduan Umum Exam Pegawai Kawalan Trafik udara A41Panduan Exam Pegawai Trafik Kawalan
Ujian khas ini mengandungi dua (2) Bahagian iaitu :
      Bahagian I - Ujian Psikologi
Bahagian II - Kecenderungan
BAHAGIAN I
Sahsiah
BAHAGIAN II
Seksyen A - Pengetahuan AM
Seksyen B - Daya Menyelesaikan Masalah / Mathematics and Problem Solving
Seksyen C - Kefahaman Bahasa Inggeris
Peperiksaan Pegawai Trafik Kawalan Udara Gred A41 dan A29 dengan cemerlang? Adakan anda ingin mengetahu apakah format-format, contoh-contoh soalan serta bagaimana untuk menjawab soalan-soalan berikut semasa peperiksaan berlangung nanti?
Usah buang masa anda lagi untuk mencari jalan penyelesaiannya sekiranya anda belum menjumpainya lagi. Masa amat suntuk dan anda perlu bertindak sekarang. Jangan lepaskan peluang anda untuk mendapatkan Rujukan Lengkap Contoh Soalan Peperiksaan Pegawai Trafik Kawalan Udara Gred A41 / A2 SEKARANG!.
BAHAGIAN I
Mengukur gagasan personaliti calon iaitu kepimpinan, kebolehan sosial, komunikasi, toleransi, kerjasama, kestabilan emosi, integriti, disiplin dan kejujuran.
Masa : 20 minit
Soalan : 94 (aneka pilihan)
BAHAGIAN II
SEKSYEN A – PENGETAHUAN AM
Ujian ini mengandungi 50 soalan berbentuk aneka pilihan.
Calon dikehendaki mengetahui secara umum hal-hal yang berkaitan dengan bidang air safety, teknologi maklumat dan komunikasi, serta lain-lain perkembangan semasa.
Masa : 40 minit
Soalan : 50 soalan aneka pilihan
CONTOH SOALAN :
Lapangan Terbang Antarabangsa Senai juga dikenali sebagai
A. Lapangan Terbang Antarabangsa Sultan Ismail Petra
B. Lapangan Terbang Antarabangsa Sultan Ismail
C. Lapangan Terbang Antarabangsa Sultan Azlan Shah
D. Lapangan Terbang Antarabangsa Tengku Ibrahim
SEKSYEN B – DAYA MENYELESAIKAN MASALAH / MATHEMATICS AND PROBLEM SOLVING
Ujian ini mengandungi 40 soalan berbentuk aneka pilihan.
Seksyen ini bertujuan menguji kebolehan daya menyelesaikan masalah, kecekapan memahami permasalahan dan menguji kebolehan calon membezakan antara pertalian dan simbol abstrak. Seksyen ini akan diuji di dalam Bahasa Inggeris.
Masa : 45 minit
Soalan : 40 soalan aneka pilihan
CONTOH SOALAN :
If 16 X 16 X 16 = 8 X 8 X P, then P = ?
A 4
B 8
C 48
D 644
SEKSYEN C – KEFAHAMAN BAHASA INGGERIS
Aspek yang diukur ialah:
(i) Kemahiran memindahkan maklumat;
(ii) Kefahaman
(iii) Kemahiran tatabahasa dan kosa kata
Masa : 30 minit
Soalan : 25 soalan aneka pilihan
CONTOH SOALAN :
Choose the statement that best explains the sign.
A Please remove your shoes before entering.
B Please leave your belongings at the security before entering.
C You are not allowed to shop here.
D You are not permitted to smoke here.
NOTA :
Hanya calon yang LULUS Bahagian I dan II (Bertulis) akan dipanggil menduduki Bahagian III (Ujian Lisan).
BAHAGIAN III (PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI)
ORAL COMMUNICATION (APPTITUDE TEST)
Ujian ini bertujuan untuk menguji kebolehan seseorang calon untuk membaca dan memahami maksud perkataan dan idea yang berkaitan dengannya.
Ujian ini mengandungi 3 seksyen iaitu:
i. Seksyen A
ii. Seksyen B
iii. Seksyen C
Ketiga-tiga seksyen adalah berkenaan dengan perhubungan lisan (Oral Communication). Ianya juga adalah untuk menguji kebolehan seseorang calon bertutur dalam Bahasa Inggeris dengan lancar dan fasih. Ini adalah untuk memastikan bahawa calon-calon mempunyai suara yang terang dan tegas supaya juruterbang dapat memahami arahan-arahan dengan jelas.

Panduan Lengkap Skema dan Soalan Exam Pegawai Trafik Kawalan Udara Gred A41/A29


Rujukan Lengkap Exam Pegawai Trafik Kawalan Udara Gred A41/A29

Pelbagai rujukan yang boleh didapati untuk lulus peperiksaan ini. Malah, pelbagai tip untuk lulus peperiksaan dan contoh soalan ada disediakan. Calon hanya perlu kaji atau baca sahaja rujukan yang diberikan untuk lulus dengan cemerlang dalam peperiksaan Pegawai Trafik Kawalan  Udara Gred A41 dan Penolong Pegawai Trafik Kawalan Udara A29

Pakej ini mengandungi Contoh soalan Peperiksaan Online Pegawai Kawalan Trafik Udara dan Penolong Pegawai Kawalan Trafik Udara, tip-tip dan panduan untuk anda menjawab soalan ini secara online dengan lengkap sekali.

exam-pegawai-eksekutif-lhdn-20-sept-2017.jpg

 

Dapatkan segera Panduan Lengkap ini sekarang!! Tekan link www.profhariz.com/tipspktu (012-5336713) ini UNTUK TERUS KE WHATSAPP SEKARANG ! atau boleh terus ke https://t.me/pegawaitrafikkawalanudara (Channel Telegram)

Oleh itu, calon bolehlah membuat persediaan awal untuk menghadapi peperiksaan tersebut. Panduan yang diberikan sememangnya berkaitan dengan topik peperiksaan yang berkemungkinan akan keluar dalam exam tersebut.

Jangan risau, skema dan cara menjawab soalan yang bakal keluar nanti juga akan ditunjukkan agar anda lulus dengan cemerlang dalam peperiksaan Pegawai Trafik Kawalan  Udara Gred A41 dan Penolong Pegawai Trafik Kawalan Udara A29. Dalam rujukan ini juga ada diselitkan tugas-tugas seorang Pegawai Trafik Kawalan  Udara Gred A41 dan Penolong Pegawai Trafik Kawalan Udara A29 agar anda tahu akan tugas kerja yang bakal anda galak nanti.


Testimoni Pelajar Yang Prof Hariz Bantu Untuk Lulus Exam Online Pegawai Kawalan Trafik Udara Gred A41/ A29


Beribu-ribu calon telah berjaya menghadapi peperiksaan online setelah mendapatkan rujukan lengkap dan contoh yang diberikan sebelum menduduki peperiksaan. Sekiranya anda berusaha dan mengikut panduan yang betul, sudah pastinya kejayaan milik anda.

 

Panduan-Rujukan-Lengkap-Peperiksaan-Online.jpg


Bukan mudah nak masuk kerja kerajaan jika tiada persediaan memang tipis juga harapan untuk diterima. Jangan risau kerana ada panduan yang lengkap untuk anda jadikan rujukan menduduki temuduga nanti. Semoga Berjaya!


TEKAN LINK www.profhariz.com/tipspktu (012-5336713) ini UNTUK TERUS KE WHATSAPP SEKARANG ! atau boleh terus ke https://t.me/pegawaitrafikkawalanudara (Channel Telegram)

{ 5 comments... read them below or add one }

شركة المثالية said...

شركة المثالية للتنظيف تسعد بتقديم خدماتها لعملائها بالمنطقة الشرقية خدمات تنظيف خدمات مكافحة حشرات خدمات تسليك مجاري المياه للمطابخ والحمامات جميع الخدمات المنزلية تجدونها مع شركة المثالية للتنظيف بافضل جودة وارخص الاسعار بالاعتماد علي كافة الادوات الحديثة والعمالة الماهرة

شركة المثالية للتنظيف
شركة المثالية للتنظيف بالدمام
شركة المثالية للتنظيف بالخبر

Amtread.com said...

Halo saya pemilik Amtread dari Blogger Indonesia ingin memberi tahu tentang 3 artikel utama saya.

- Ciri Penipu Online dan Cara Mengatasinya
- Cara Ping Artikel
- Cara Mengecek Broken Link Blog

Kamu bisa mengunjunginya satu persatu bila kamu membutuhkannya. Salam hormat Amtread.

Farhati Mardhiyah said...

Hello, we are team Cerita Senja, want to share new article from Cerita Senja blog # Travel, beauty and lifestyle

- Jakarta Humanity Festival 2019
- Review Emina Pore Ranger
- How to convert JPG to Ms.Word

Love, Farhati Mardhiyah

Misa said...

Nice post. I'm appreciate it. By the way I also will share new article from my blog.

- Transit 19 Jam di Malaysia, Ngapain Aja?
- Puisi Luka Lama Tentangmu
- Berburu Hunian Milenial di Indonesia Expo Properti

Hope you like. Regrads Misa.

porn4daily said...

porno

Post a Comment